Styrk dine musikkompetencer Noder

Styrk dine musikkompetencer, Noder
Kursus Randers Bibliotek

11.00 - 12.30 velkomst, Fysiske materialer – typologi, formidling, øvelser
12.30 - 13.00 Frokost
13.00 – 13.45 Søgning af noder. Datagrundlag, katalogisering/klassifikation, søgefif
13.45 - 14.15 Øvelser
14.15 - 14.30 Kaffepause
14.30 - 15.30 Digitale noder – typologi, søgning og formidling
15.30 Afslutning

BM

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License